PRACE KONCEPCYJNE

 

To moment, kiedy trzeba określić

i zaprojektować najbardziej istotne cechy inwestycji. Powstają 3 wstępne koncepcje rozmieszczenia ścian i funkcji pomieszczeń. Na bazie przedstawionych propozycji oraz uwag powstaje ostateczny układ funkcjonalny wnętrza.

NASZE USŁUGI

PRZYKŁADOWE PROJEKTY

POKOJE DZIECIĘCE

Konsultacja projektowa

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na skorzystanie z usługi

jednorazowej konsultacji projektowej.

Zobacz więcej

 
NADZÓR AUTORSKI

 

Usługa polega na współpracy projektanta z wykonawcami prac remontowych i wykończeniowych. Podczas nadzorów jestem obecna na budowie, omawiając z wykonawcami przyjęte rozwiązania i kontrolując postęp prac.

WIZUALIZACJE

 

Czas na przygotowanie realistycznych wizualizacji projektowanych pomieszczeń. 

 
DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

 

Akceptacja proponowanych rozwiązań umożliwia sporządzenie dokumentacji technicznej, czyli szczegółowego projektu wykonawczego w postaci rysunków technicznych.

INWENTARYZACJA

 

Spotkanie na terenie inwestycji ma na celu

dokładne oględziny i pomiary nieruchomości służące do wykonania szczegółowych planów potrzebnych przy pracy nad projektem.

PIERWSZE SPOTKANIE

 

Służy zapoznaniu z Państwa oczekiwaniami. Określamy możliwości oraz kierunek działania a także ramy czasowe

i zakładany budżet inwestycji. 

Przedstawiam propozycję sposobu realizacji - obejmuje kolejne stadia prac nad projektem i dokładną wycenę.

JAK DZIAŁAMY ?

               

tel. 792 622 372

      joannabulczakpp@gmail.com

 

 

Copyright 2019. JOANNABULCZAK. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Realizacja: KK MARKETING&DESIGN